Archív aktualit

zájmové kroužky

02.09.2020

 

PONDĚLÍ – keramika, čtenářský klub – 

p. Sklářová, Bocková

ÚTERÝ – zaměření sportovní – 

ŠD p. Bocková

STŘEDA – ŠD, Školní klub – zaměření rukodělné – 

p. Záhumenská 

ČTVRTEK – klub zábavné logiky a deskových her – 

ŠD p. Hroteková, p. Ježková 

PÁTEK – ŠD p. Hroteková

Informativní společná schůzka s rodiči ZŠ se bude konat 23. 9. v 15.30 hod.

01.09.2020

Program:

 • přihlášky školního klubu (Ing. Uličná Kateřina)

 • výroční zpráva

 • volba do školské rady

 • organizace školního roku

 

Schůzka rodičů MŠ se koná dne 10. 9. 2020 v 15.30 v budově mateřské školy.

 

Slavnostní zahájení ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

01.09.2020

Přivítání žáků první třídy

 

Z POKYNŮ MŠMT K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

24.08.2020

Zvýšené dodržování zásad osobní a provozní hygieny (prohlášení o bezinfekčnosti není nutné)

Při delší absenci povinnost distančního vzdělávání

Individuální posuzování společenských akcí

Možnost redukce učiva

 

školní družina

24.08.2020

Školní družina bude otevřena od 1 .9. 2020 (včetně) v běžném provozu od 6.30 do 15.30.

Plavání

17.08.2020

První plavání se uskuteční dne 2. září 2020. Pokud by došlo ke změně budete včas informováni.

INFORMACE PRO ŽÁKY PRVNÍHO ROČNÍKU

17.08.2020

Do první třídy si připrav tyto pomůcky:

· Aktovku a pouzdro na psací potřeby

· 3 tužky – nejlépe trojhranné

· Pastelky – nejlépe trojhranné

· Fixy

· Pero

· Strouhátko na tužky a pastelky

· Měkká guma na gumování

· Nůžky (dětské)

· Lepidlo v tyčince

· Vodové a temperové barvy

· Přezůvky (papuče s pevnou patou) – podepsané

· Cvičky nebo tenisky do tělocvičny – podepsané

· Cvičební úbor (trenýrky nebo šortky, tepláky a tričko)

· Obaly na sešity nakoupíte až podle velikosti učebnic a sešitů

Organizace školního roku 2020/2021

17.08.2020

 

Výše stravného ve školním roce 2020/2021

25.07.2020

Děti mateřské školy 36,-Kč/1 den, 720,-Kč/ 20 dní

Žáci základní školy do 11 let 26,-Kč/1 den, 520,- Kč/ 20 dní

Žáci základní školy od 11 let 30,-Kč/1 den, 600,-Kč/ 20 dní

VÝŠE ÚPLATY

20.07.2020

Poplatek za MŠ 200 Kč, za ŠD 100 Kč.

Děti v posledním roce v MŠ (předškoláci) poplatek nehradí.

Do jedné platby lze sloučit platbu za stravné a za školské služby (MŠ, ŠD).

Platby poukazujte na účet č. 181807646/0300

– příkazem z vašeho účtu,

– vkladem v hotovosti na účet školy na pobočce Poštovní spořitelny na poště v Dětřichově nad Bystřicí.

– složenkou typu A.

K platbě je nutno přičíst 20 Kč – poplatek za zpracování vkladu na účet.

Vždy uvádějte variabilní symbol (evidenční číslo dítěte).

Splatnost je stanovena na poslední den v měsíci na měsíc následující. Dodržujte prosím termín splatnosti. První platbu proveďte v měsíci SRPNU 2020, poslední platbu proveďte v měsíci KVĚTNU 2021.  Neplaťte prázdninové měsíce. Vyúčtování záloh a případné vrácení přeplatků proběhne v měsíci červenci 2021.

 

Průběh prázdninového tábora

12.07..2020

 

Informace k první třídě

02.07.2020

Milí předškoláci,

blahopřejeme Vám k přijetí

do 1 ročníku základní školy.


Do první třídy si připrav tyto pomůcky:

 • Aktovku a pouzdro na psací potřeby

 • 3 tužky – nejlépe trojhranné

 • Pastelky – nejlépe trojhranné

 • Fixy

 • Pero

 • Strouhátko na tužky a pastelky

 • Měkká guma na gumování

 • Nůžky (dětské)

 • Lepidlo v tyčince

 • Vodové a temperové barvy

 • Přezůvky (papuče s pevnou patou) – podepsané

 • Cvičky nebo tenisky do tělocvičny

 • Cvičební úbor (trenýrky nebo šortky, tepláky a tričko)

 • Obaly na sešity nakoupíte až podle velikosti učebnic a sešitů

Přejeme krásné prázdniny.

Na shledanou 1. 9. 2020 v 8:00 hodin.

 

PRÁZDNINOVÝ TÁBOR

23.06.202

Provoz: 7:30 – 15:30 (V MŠ)

Prosím, dodržujte provozní dobu.

Platbu za obědy proveďte v první den nástupu do tábora.(obědy MŠ  19,- Kč, ZŠ do 11 let 26,- Kč, od 11 let 30,- Kč)

Svačinky si děti budou nosit sami.

Součástí programu bude výlet.


Ukončení školního roku 2019/2020

18.06.2020

Školní rok končí v úterý 30. 6. 2020.  Bude vydáno vysvědčení.

Vyučování bude ukončeno v 10.30 hod.

Prosíme o sdělení, v kolik hodin bude Vaše dítě vyzvednuto ve škole.

 

Provoz Základní školy a Mateřské školy Dětrichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace

Dne 10.06.2020

Mateřská škola bude uzavřena od 1. 7. 2020 do 21. 8. 2020.

Od 1. 7. 2020 do 24. 7. 2020 bude realizován pro všechny děti příměstský tábor s provozem od 6. 30 do 15. 30 hodin. Svačinky si děti nosí sami, obědy platí děti MŠ – 19 Kč, žáci do 11 let – 26 Kč, žáci od 11 let – 30Kč.

Mateřská škola bude znovu otevřena od 24. 8. 2020 v běžném provozu.

Oznamte prosím svůj zájem / nezájem.

 Vyučování v základní škole začíná 1. 9. 2020

od 8 hodin.

 

Hodnocení za 2. pololetí 2020 dle vyhlášky 211/2020 Sb.

Dne 10.06.2020

V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Evidence docházky není vedena.

Letní příměstské tábory

15.06.2020

Informační odpoledne pro rodiče se bude konat 18. 06. 2020 od 15:30.

Dne 10.06.2020

Program:

1. informace o příměstském táboře (přihlášky)

2. informace o průběhu výchovně vzdělávacího procesu za 2. pololetí

Informace ke školní družině

Dne  28.05.2020

Školní družina je v provozu:

pondělí – čtvrtek 6.30 hod -15.30 hod

pátek 6.30 hod-15 hod

Informace ke stravování a školní družině

Dne  20. 05. 2020

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ BUDE V BĚŽNÉ PODOBĚ SE ZVÝŠENÝMI HYGIENICKÝMI NÁROKY.

ŠKOLNÍ DRUŽINA OTEVŘENA OD 6.30 – 15.30.

PROSÍM ZVAŽTE NUTNOST PŘIHLAŠENÍ VAŠEHO DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Další informace pro zákonné zástupce žáků základní školy

Dne  17. 05. 2020

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT​

Žáci budou mít v dopoledních hodinách 4 vyučovací hodiny věnované vzdělávání dle vyučovacích předmětů. V odpoledních hodinách se budou věnovat obvyklé zájmové činnosti (keramika, čtenářský kroužek, školní klub).
 
Provozní doba:
Provozní doba základní školy bude upřesněna dle potřeb rodičů
 
Provoz školy a hygienická opatření:
Žáci budou vybaveni rodiči či školou dvěma rouškami, sáčkem. 
V budově základní školy bude dostatečné množství dezinfekčních prostředků –  při vchodu, v jednotlivých třídách. Personál se bude starat o průběžnou dezinfekci. Kromě kmenových tříd se budou učit i v areálu základní školy.
 
Předávání, vyzvedávání, omlouvání žáků:
Rodiče se rozloučí s dětmi před školou, kde je převezme pedagogický pracovník. Při vyzvedávání vyčkají před budovou školy. Děti omlouvají telefonicky.

Další informace pro zákonné zástupce žáků mateřské školy

Dne  17. 05. 2020

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

Dětem budou organizovány vzdělávací a zájmové aktivity v obvyklém režimu.
 
Provozní doba:
Provozní doba mateřské školy 6.30 -15.30.
 
Provoz školy a hygienická opatření:
 V budově mateřské školy bude dostatečné množství dezinfekčních prostředků – při vchodu, ve třídě. Personál se bude starat o průběžnou dezinfekci.
Kromě mateřské školy si děti budou hrát v areálu mateřské školy.
 
Předávání, vyzvedávání, omlouvání žáků:
Rodiče dovedou děti do mateřské školy, kde se budou zdržovat s rouškami jen nezbytnou dobu. Vyzvednou si je v podobném duchu. Děti omlouvají telefonicky.

Informace pro rodiče k otevření Mateřské školy 25. 05. 2020

Dne  5. 5. 2020

Čestné prohlášení dodat do školy (poštovní schránka) do 18.5. 2020. Bez čestného prohlášení  nebude dítě/žák  přijat. Čestné prohlášení ke stažení na webu, případně v místním obchodě.

Informace pro rodiče žáků 1. stupně k otevření základní školy 25. 05. 2020

Dne  5. 5. 2020

Čestné prohlášení dodat do školy (poštovní schránka) do 18.5. 2020. Bez čestného prohlášení  nebude dítě/žák  přijat. Čestné prohlášení ke stažení na webu, případně v místním obchodě.

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Dne 6. 4. 2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

• jméno a příjmení tohoto zástupce,

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zápis k povinné školní docházce

Dne 2. 4. 2020

V souvislosti se zavedeným nouzovým stavem v České republice se zápis k povinné školní docházce bude konat formálně prostřednictvím Žádosti o přijetí do ZŠ viz. dokumenty na webových stránkách školy. Následně bude vydáno Rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce.

Podání žádosti

Přihlášky (žádosti) naleznete na stránkách školy, v místním obchodě a je možné doručit je následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, její adresa je na stránkách školy),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné zavolat předem do školy a dohodnout termín předání dokumentů, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob ve škole.

Prosím přiložte i kopii rodného listu dítěte.

Následně bude vydáno Rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce.

Problematika odkladu školní docházky bude řešena individuálně po telefonické domluvě,

je zapotřebí písemná žádost o odklad školní docházky,

doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

a školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Informace na telefonním čísle 603949876.

 

Your Future Starts Here.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit tristique.

cs_CZCzech