PLÁN ČINNOSTÍ

Rozvrh činností na jednotlivé měsíce

Zahájení školního roku 

Projektový den Stromy-houby 

Den české státnosti  – projektový den

Drakiáda 

Projektový den  – Den stromů  – besedy, soutěže

Halloween  – výuka v maskách

Lampiónový průvod 

Rozsvícení stromku

Vánoční rozjímání  – výroba perníků, besedy

Jarmark  – hudební a dramatické vystoupení

Vánoční besídky, rozdávání dárků 

Testování všeobecných znalostí a vědomostí 

Přehlídka sněhuláků

Rozdávání vysvědčení 

Den plný srdíček  – přehlídka výrobků

Maškarní ples

Vítání občánků

Den žen  – výroba upomínkových předmětů

Den vody  – projektový den

Výuka s metodikou J. A. Komenského 

Velikonoční tvoření   – tvorba velikonočních ozdob, zdobení vajíček, beránka, beseda o zvycích velikonoc

Ekologický jarmark

Den Země  – projektové vyučování

Čarodějnický den, pálení čarodějnic

Den matek  – výroba upomínkových předmětů, hudební vystoupení

Probouzení přírody –  tematický pobyt v přírodě, otvírání studánky

Vernisáž prací

Tematický výlet (zoologická, botanická zahrada)

Zakončení školního roku – kulturní a hudební vystoupení


cs_CZCzech