O nás

Obec leží v pohoří Nízkého Jeseníku, na úpatí nejvyššího vrcholu Slunečné/800 m n.m./. Obcí prochází silnice I. třídy z Bruntálu směrem na Olomouc a železniční trať Krnov – Olomouc.

Charakteristika

Klást žáky na první místo patří mezi nejzákladnější hodnoty školy. Snaha dělat vše v jejich zájmu směřuje k dalšímu rozvoji a celoživotnímu pozitivnímu postoji ke vzdělání. Vždy se snažíme přistupovat k rodičům jako součástí školy a budujeme upřímné a kladné vztahy. Uvědomujeme si, že každý žák je něčím výjimečný a potřebuje zvláštní přístup a proto podporujeme každé nadání.

Hledíme i do budoucnosti. Vždy je možnost něco zlepšit a proto dbáme na pravidelné zdokonalování celého vzdělávacího procesu. Jsme proto otevřeni veškerým nápadům a podporujeme práci na pracovišti a snažíme se jeden druhého inspirovat. Vše to vede nejen ke kvalitnímu vzdělání ale i k výchově slušných a úspěšných dětí.

Historie

Roku 1774 byl vyhlášen Všeobecný školní řád, který nařizoval povinnou školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let. Rokem 1853 se datuje založení německé Obecné jednotřídní školy, která se v roce 1883 stává dvoutřídní a roku 1924 trojtřídní.

1. září 1929 bylo slavnostně zahájeno vyučování v jednotřídní české škole. Do této školy bylo zapsáno 9 žáků. Učební třída byla tmavá, vlhká, chatrnými okny pršelo. Ve škole se vyučovalo celodenně, ve středu byl volný den. V zimním období se vyučovalo jen dopoledne. Kromě psaní, čtení a počtů se vyučovalo náboženství.

Školní budova byla vystavěna v roce 1931. Měla čtyři učebny a byt pro řídícího učitele. V té době ji navštěvovalo 100 žáků.  

  • V roce 1938 byla česká menšinová škola zrušena. 
  • Znovu byla otevřena až po II. světové válce, 17. září 1945.

Po válce byla školní budova v havarijním stavu, místnosti školy se během války využívaly pro nejrůznější účely. Byli tu ubytováni vojáci, byl tu zřízen útulek pro německé děti. Ve třídách byla rozestavena lůžka, okenní tabulky byly rozbité, zdi poznamenané střelbou apod. 

Od roku 1955 byly v přístavku školní budovy vyhrazeny místnosti pro provoz mateřské školy. V těchto místnostech se zároveň stravovali žáci a učitelé školy, v jedné místnosti bylo tělocvičné nářadí a zařízení kinosálu pro veřejnost.

0

Počet zaměstnanců

0

Stáří budovy v letech

zaměstnanci

Mgr. Jana Bláhová – ředitelka školy – zs.detrichov@seznam.cz

(Konzultační hodiny – středa od 13:00 do 15:00)

Mgr. Ludmila Bocková – třídní učitelka – prorodice.bockova@seznam.cz

Mgr. Miroslava Ježková – třídní učitelka – prorodice.jezkova@seznam.cz

Zdeňka Záhumenská – vedoucí MŠ – prorodice.zahumenska@seznam.cz

Mgr. Jaroslava Hroteková – učitelka MŠ, asistentka pedagoga, vedoucí ŠD

Taťána Dvoráková – uklízečka, domovnice

Eva Prchlíková – vedoucí ŠJ 

Pavla Křenková – kuchařka – Krenkova4@seznam.cz

Zuzana Ganzová – kuchařka

Ing. Lenka Štollerová – hlavní účetní – lenka.stollerova@seznam.cz

Věra Sklářová – vedoucí keramického kroužku 

Nikola Pohánělová – pověřenkyně GDPR

součásti školy

tŘÍDY

Škola má dvě světlé, čisté a estetické třídy a jednu počítačovou učebnu.

TĚLOCVIČNA A ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, školní hřiště, školní zahradu a také obecní hřiště.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Na škole je dodržován pitný režim, děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově MŠ.

Projekty

ADRESA A KONTAKTY

Kontakty

Základní škola tel. 554 733 352
Mateřská škola tel. 554 763 001
Školní jídelna tel. 554 763 001
Ředitelna tel. 603 949 876

Adresa

Dětřichov nad Bystřicí, č.p. 38, PSČ : 793 01 

E-mail

zs.detrichov@seznam.cz

zsdetrichov@seznam.cz

Provozní doba

Pondělí – Čtvrtek

6:30 – 15:30

Pátek

6:30 – 15:00